תיבת הילוכים

RV הפחתת הילוכים, כבר מוכרים העליון של תעשיית הרובוטיקה, התפתחו עוד יותר. עכשיו הם יכולים לשמש בקלות על פני מגוון רחב של תעשיות.

המפסיד RV מספק חור thro במרכז עם תצורת סוג רכיב עבור גמישות עיצוב מערכת יותר אפשרויות לחסוך מקום. היחידה משלבת אלמנטים ליצירת קשר מתגלגל כדי לספק יעילות גבוהה, חיים ארוכים תגובה חריפה נמוכה מאוד, כמו גם מחוץ למרכז הירידה בשלב השני נועד להגביל רטט אינרציה תוך הגדלת אפשרויות יחס. המפחית גם משלבת קבוצה של מסבים גדולים, תמיכה זוויתית פנימית המספקים יכולות רגעיות גדולות ומבטלות את הצורך בהתקני תמיכה חיצוניים - צמצום זמן התכנון ועלויות ההתקנה.

זווית השידור הזוויתית בין מוט הכניסה לפלט מתוארת על ידי שגיאת השידור. תוצאת הבדיקה לצד מופתית מראה את דיוק מעולה של הילוכים אלה.